Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Материална база

 Детска гранина "Звездица Зорница" предлага нова, съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е оборудванa с удобни естетизирани мебели, интерактивни дъски, лаптопи, wifi, обособени места за хранете, санитарни помещения.

 1. яслена група "Гъбка" - снимки 

 2. група вариант "Звездичка" - снимки

 3. група "Дъга" - снимки

 4. група "Пингвинче" - снимки

 5. група "Русалка" - снимки

 Вътрешният и архитектурен план позволяват многофункционалност, уют и възможност за творчески идеи, допринасящи за плавното адаптиране на децата към новата среда и позитивни емоции. Изградена е положителна среда за възпитание, обучение и отглеждане на децата.

 

 Осигурени са актуални дидактични и методични материали за всички групи, както и необходимите технически средства за осигуряване на съвременен образователен процес. Обособените занимателни кътове за игри по интереси, провокират въображение, креативност и творческо мислене.

 

Базата разполага със следните кабинети, оборудвани съобразно дейностите в тях:

- външна площадка по БДП

- интерактивен кабинет, снабден с ИКТ дъска и таблети за всяко дете.

- библиотека

- два салона по физическо възпитание

- два логопедични кабинета

- стая за тих, следобеден момент

- методичен кабинет

- кабинет за допълнителни дейности по интереси

- кабинет "Стая на доброто" - клуб "Православни, християнски ценности, традиции и празници"

- ресурсен кабинет

- музикален кабинет

- богат гардероб със сценични костюми, народни носии, маски и аксесоари за различни поводи и тържества

- две открити площадки по БДП

- открити детски площадки. Обособените кътове тук са по образователните направления и са изработени от природни материали по програма "Четири годишни времена"

 

 Всяка игрова и образователна среда в детското заведение периодично се обновява и подобрява, за да отговори на съвременните нужди на децата, за да имат едно щастливо детство, изпълнено с игри, приятелства, нови знания и много усмивки.