Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас
Здравна информацияПрофил на купувача

Здравна информация

Епидемична ситуация: Данни към 29.03.2021г.

Информация относно допълнение на Наредба №5 за предучилищното образование

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища

в условията на COVID-19:  Въпроси и отговори

 

Декларации:

 

Приложение №1

Приложение №2

 Приложение №3, за придружител

За обучение в електронна среда, дистанционно

Заявление

 

Информация при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка: Целева помощ