Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Програми и Проекти

   

     Инициативи на ДГ "Звездица Зорница"

        Детската градина работи по иновативен модел "Тих следобеден режим" за децата в четвърта възрастова група от 2020г. Неговата цел е да подпомогне прехода на децата от детската градина към училище. Също така да се приложи и индивидуален подход при деца, които нямат потребност от следобеден сън. Дейностите, включени при организиране на следобедния режим са музикотерапия, четене на приказки от възрастен, рисуване, продуктивни дейности, пъзели, Lego конструктори и други.

       Образователната Биоградинка - предоставя на децата възможност за откривателско учене чрез преживяване сред природата, насърчава любопитството на децата към света около тях, стимулира развитието на сетивата и култивира познания за здравословен начин на живот и не на последно място умения за сътрудничество, разбиране и уважение към другите и природата.

Общински програми

      Детската градина работи по Общинска програма Краезнание - "Моят град Бургас" от 2021 година. Екипът на детското заведение премина обучение по Краезнание и прие на Педагогически съвет Образователното направление да бъде част от програмата на децата в трета възрастова група. В ситуациите по Краезнание, децата ще имат възможност да се запознаят с някой от интересните и културни забележителности на града, исторически паметници, почитани и обичани деятели на града.

 

      Програма на Община Бургас - "Четири годишни времена за здравето на нашите деца".  Нейна основна цел е ежедневния престой на открито на всички деца от яслени и градински групи в детските заведения. Повишаване на познавателната и двигателната култура на децата от най-ранна детска възраст, чрез обучение и игри на открито.

           Други програми са:

          - Английски език за децата от предучилищна възраст;

      - "Мързеливо око" за за профилактика на зрението в подготвителните групи;

          - "Здравословно хранене" за изграждане на полезни и здравословни навици още в ранна детска възраст;

          - "Детска градина на открито" - програмата е дава възможност по един интересен и увлекателен начин да бъде изнесен за седмица дневният режим на децата, включващ образователни занимания, игри и отдих сред природата;