Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

"Осигуряване на ранен и равен достъп до образование на деца от етнически общности в Община Бургас чрез социализация и интеграция в детските градини"

    За учебната 2023-2024 година детска Градина "Звездица Зорница" реализира дейности за ранен и равен достъп до предучилищно образование на децата от етническите малцинства. Тази инициатива се осъществява чрез финансовата  подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

      Проектна инициатива има за цел да подкрепи усилията на семействата за редовно посещение в детските градини на деца със смесен етнически състав и да осигури качествено образование на децата от малцинствен произход, живеещи в кв."Победа", гр.Бургас. 

     Заложени са следните подцели:

- Осигуряване на ранен и равен достъп до предучилищното образование;
- Създаване на възможности за успешна социализация на подрастващите от етническите малцинства;
- Подобряване на постиженията на децата от етнически общности;
- Популяризиране на ценността на образованието и представяне на детската градина като привлекателно място сред етническите общности, населяващи кв. Победа;
- Включване на всички деца от целевата група в дейностите по проекта;
- Създаване на мултикултурна образователна среда;