Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Вкусната образователна био - градинка и био - горичка

 Линк към сайта www.gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/36

 

  Вкусната образователна био-градинка е много повече от отглеждане на сезонна реколта от органично чиста храна. Тя е не само място за вкусни плодове и зеленчуци, а една безкрайна вселена от нови познания, вълнуващи приключения, богата опитност и прекрасни нови взаимоотношения между деца, родители и учители.

 

   Уникалното в подхода на вкусната био-градинка е нашият стремеж за формиране на грижовно отношение към природата, пълноценно участие на децата в процеса на учене чрез откривателство. Взаимната подкрепа и приятелското общуване са основата на едно хармонично и благоприятно място за игра, изследователска дейност и изграждане на сплотена общност.