Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Клуб по Православни християнски ценности, традиции и празници

  В детската градина децата имат възможността да се запознаят с богатството на християнските ценности и пъстрите ни народни традиции. Тази дейност се предлага от Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас и е с ръководител Камелия Данева. Заниманията се провеждат в Стаята на доброто, в която децата се запознават с християнските добродетели и народните празници и обичаи.