Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

         Педагогическите специалисти провеждат образователни игри с лего конструктори. Заниманията се реализират в обособена за целта среда под наслов:

„Конструирай с игри своите мечти“. 

         Тези дейности са допълнителна форма на педагогическо взаимодействие за трета и четвърта възрастова група. 

          Образователните лего конструктори представляват съвкупност от методика, учебно съдържание, и възможности за учене чрез конструиране и игра. Чрез тях децата могат да си представят различни ситуации от бита, на които те самостоятелно да намират решения, върху които да разсъждават или да обсъждат, като по този начин развиват мисленето си и се учат как да изразяват своето мнение пред останалите. Това им вдъхва увереност и ги подготвя за бъдещите дейности в училище.