Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Обособени кабинети в ДГ "Звездица Зорница"

  В детската градина работят специалистите Гергана Христова - логопед, Милена Николова - ресурсен учител и Диана Танева - психолог. Те осъществяват и допълнителна подкрепа на деца с различни образователни потребности.

  Заниманията са безплатни и се провеждат на място в детската градина в обособени за целта места. А именно - логопедичен, психологичен и ресурсен кабинет, а също така и сензорна стая.

  Специалистите работят по график, съобразен с другите образователни и игрови занимания на децата.