Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 Детското заведение участва и в IV кампания на Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ към МОН. Всеки педагогически специалист може да заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез регистрация в информационната система и чрез подаване на необходимите документи.

Линк към платформата https://teachers.mon.bg/

Информация за проекта https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=52