Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Обучение

Детска градина "Звездица Зорница" е методичен център на издателство "Изкуства". В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи "Аз съм в детска градина" и "Аз ще бъда ученик". Предложените програмни системи са съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Всички педагози са преминали обучение за работа с интерактивна дъска и интерактивна играчка.Децата от ПГ6 годишни се обучават с таблети.

 

Предложените помагала отговарят на съвременните педагогически тенденции и образователни страгегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Спомагат за реализирането на ефективен образователно-възпитателен процес в детската градина при интегриране на съвременни технологични средства и дидактични материали. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.

 

В детската градина се осъществва базова дейност  към университет "Проф., д-р А. Златаров".

 

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

 

Допълнителни дейности

  1. Английски език - ръководител Д. Димитрова
  2. Таци - "Зумба" - ръководител Дебора Ангелова
  3. Клуб "Православни християнски ценности, традиции и празници" - ръководител Камелия Данева
  4. Народни танци - Таня Николова
  5. Футбол