Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Национална програма за физическо възпитание на децата в детската градина

   Обогатяване на материалната база по физическо възпитание и организиране на спортни дейности с децата.