Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Квалификация на педагогическите специалисти

 

ОБУЧЕНИЯ:

 

Тема: "Основи на иновативен метод за преподаване - STEM"

Лектор: Орак дигитална учителска академия

Период на провеждане: От 13.04.2024 г. до14.04.2024 г. - Квалификационният курс е с продължителност 16 академични часа - 8 присъствени 8 в дистанционна форма и присъден 1 квалификационен кредит

Начален и краен час: от 14:00ч. на 13.04.24г. до 12:15ч. на 13.04.24г.

Наименование на обучителната организация: "ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Място на провеждането: село Равда

 

Тема: "Нетрадиционни форми и средства по физическо възпитание и спорт"

Лектор: доц. д-р Златка Димитрова

Период на провеждане: 29.02.2024 г. - Квалификационният курс е с продължителност 16 академични часа - 8 присъствени 8 в дистанционна форма и присъден 1 квалификационен кредит

Начален и краен час: от 10:00 ч. до 18:00 ч.

Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Място на провеждането: Актова зала в Детска градина "Звездица Зорница"

 

Тема: "Успешно вазимодействие между детската градина и семейството. Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация"

Лектор: Мария Дериджан

Период на провеждане: 13.05.23г. - присъствена част; 14.05 - 31.05.23г. неприсъствена част - подготовка на курсов проект

Начален и краен час: от 11:00 ч. до 18:00 ч.

Наименование на обучителната организация: Център "Щастие" ЕООД

Място на провеждането: град Хисаря, частично присъствена форма

 

Тема: "Играта и играчката (теоретични и съвременни параметри)"

Лектор: доц. д-р Хрисула Недялкова

Период на провеждане: 15.02.2023

Начален и краен час: от 09:00 до 17:00 часа

Наименование на обучителната организация: СНЦ "Образование и технологии"

Място на провеждането: Присъствено в детската градина

  

Тема: Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата

Период на провеждане: 24.09.22 - 28.09.22г.

Начален и краен час: 13-17:30 ЧАСА (24.09) и 10-12 ЧАСА (25.09) - присъствена форма

27-28.09.2022 г. – самостоятелна работа

Наименование на обучителната организация: Център "Щастие ЕООД"

Място на провеждането: Присъствено в електронна среда