Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Квалификация на педагогическите специалисти

 

ОБУЧЕНИЯ:

 

Тема: "Успешно вазимодействие между детската градина и семейството. Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация"

Лектор: Мария Дериджан

Период на провеждане: 13.05 - присъствена част; 14.05 - 31.05 неприсъствена част - подготовка на курсов проект

Начален и краен час: от 11:00 ч. до 18:00 ч.

Наименование на обучителната организация: Център "Щастие" ЕООД

Място на провеждането: град Хисаря, частично присъствена форма

 

 

Тема: "Играта и играчката (теоретични и съвременни параметри)"

Лектор: доц. д-р Хрисула Недялкова

Период на провеждане: 15.02.2023

Начален и краен час: от 09:00 до 17:00 часа

Наименование на обучителната организация: СНЦ "Образование и технологии"

Място на провеждането: Присъствено в детската градина

 

 

Тема: Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата

Период на провеждане: 24.09.22 - 28.09.22г.

Начален и краен час: 13-17:30 ЧАСА (24.09) и 10-12 ЧАСА (25.09) - присъствена форма

27-28.09.2022 г. – самостоятелна работа

Наименование на обучителната организация: Център "Щастие ЕООД"

Място на провеждането: Присъствено в електронна среда