Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Прием

Електронна система за записване на децата от тук http://www.dzburgas.org/ 

 

Необходими документи за записване в детската градина:

1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
 • копие на лична карта или адресна регистрация

 

ВАЖНО!!! Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да бъдат приети, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.

 

Медицински документи при постъпване на детето в ДЕТСКА ЯСЛА

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.
 1. Личен здравен картон и имунизационен паспорт на детето, съдържащ данни за извършените имунизации + копие на паспорта за имунизации с подпис, печат и "Вярно с оригинала", заверено от личния лекар.
 2. Лична здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето или изтеглете от прикачения файл/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от ХЕИ - микробиология - давност 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от ХЕИ - паразитология - давност 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследване на кръв и урина - давност 30 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детското заведение - давност 3 дни преди постъпване.
 9. Васерман на един от родителите - важи 6 месеца.

 

Медицински документи при постъпване на детето в ДЕТСКА ГРАДИНА

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Личен здравен картон и имунизационен паспорт на детето, съдържащ данни за извършените имунизации + копие на паспорта за имунизации с подпис, печат и "Вярно с оригинала", заверено от личния лекар.
 2. Лична здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето или изтеглете от прикачения файл/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детското заведение, давност 3 дни преди постъпване.