Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Допълнителна дейност - Вълшебни емоции

   Развиващият курс "Вълшебни емоции", с ръководител психолог Дима Желязкова, дава възможността на децата да се запознаят с емоциите на човека, да разпознават емоционалните реакции на другите деца, както и да изразяват своите чувства. Всички тези умения децата овладяват, чрез подходящи за тяхната възраст игри и упражнения.