Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

История

 

Детското заведение е построено и открито на няколко етапа.


29. 05. 1972г.- Открит е първия яслен павилион със завеждащ яслата д-р Орлова.


14. 02. 1973г.- Открит е първия градински павилион с Директор Мария Марчева, а по-късно 9. 04. 1973г. другите два павилиона с Директор Веселина Алексиева.


20. 09. 1973г. – Павилионите на детската градина и яслите се обединяват в ОДЗ. За Директор на ОДЗ-то е назначена Пенка Мушкова, зам. директор – Веселина Алексиева, завеждащ ясла Пепа Мерсинкова, старша сестра Даскалова и лекуващ лекар д-р Орлова.


1. 03. 1978г. – За Директор на ОДЗ е назначена Веселина Алексиева.


1. 08. 1978г. – За заместник-директор е назначена Мими Милева.


29. 02. 1979г. – Детското заведение приема името „Надежда Константинова Крупская”. Кръстник на заведението е Михаил И. Петров.


23. 03. 1981г. – Поради пенсионирането на Веселина Алексиева, за Директор на детското заведение е назначена Мими Милева, а за зам.директор е назначена Керанка Нешкова.


15. 09. 1984г. – Организирана е базовата работа в яслените групи на заведението. Подписан е договор с МИ „д-р К. Везенков” от директора на института д-р Андронов, педагожката Д. Тончева и Директора Мими Милева.


1. 09. 1984г. – За зам. директор е назначена Петкана Колодеева.


През месец Септември 1984г. – започва основен ремонт на детското заведение.


Месец Април 1986г. – Детското заведение участва в организираната градска изложба с рисунки на тема: „Творчеството на децата от детска градина”. Награди получиха 4 деца от групата на г-жа Радка Христова.


Месец Ноември 1986 година – На мястото на съкратените яслени групи са настанени децата от закритото ЦДГ16 с техните учителки и помощен персонал, както и 3 нощуващи групи идващи от Крайморие.


През месец Април 1996г. – в детското заведение се провежда Практикум по оригами с учителите под ръководството на гости от Япония. Сбирката е посетена от г-жа Новакова – секретар на СБУ-Бургас.


4. 01. 1999г. – След проведен конкурс от Община Бургас за Директор на детското заведение е назначена Светла Стоянова.


От месец Октомври 1999г. – Поетапно се преминава към Кръщенето на групите:
29. 10. 1999г. – На този ден седмичните и яслените групи получават своите имена – „Гларус”, „Пингвин”, „Чайка”, „Гъбка”, „Пиленце”, „Мики Маус”.


23. 11. 1999г. – Децата от първа а група получиха името „Делфин”


29. 11. 1999г. – Децата от първа б група името „Таралеж”


3. 12. 1999г. – Втора а, б и в групи получиха имената „Златна рибка”, „Моряче”, „Перлички”


7. 03. 2000г. – Децата от трета б група името „Дъга”


10. 03. 2000г. – Децата от трета а група името „Русалка”


14. 05. 2001г. – Децата от трите първи групи получиха имената „Слънце”, „Калинка” и „Пчеличка”


2. 06. 2000г. – На този ден най-голямото детско заведение в града ОДЗ№2 получи името „Звездица Зорница” след тържествен църковен ритуал отслужен от отец Захарий Дечев в присъствието на кръстника Стефан Диомов.


През месец Октомври 2011г. - поради продължителен отпуск на Директора, за временно изпълняващ длъжността Директор за една учебна година е назначена Ирена Михайлова.


Месец Ноември 2012 - след проведен конкурс от Община Бургас, за Директор е назначена г-жа София Димитрова.


През лятото на 2013г - в детското заведение бяха въведени мерки за енергийна ефективност. На всички павилиони бе подменена старата дограма с нова, а сградите бяха санирани. В кухненския блок се направи подмяна на старото оборудване с ново, подменен бе санитарния фаянс. Обновена бе легловата база на 4 градински групи.


През лятото на 2014г. - в четири групи бе извършен ремонт на санитарните възли и легловата база.

 

През месец август 2016г. във връзка с влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно възпитание името на детското заведение бе променено на ДГ "Звездица Зорница".

 

През годините на своето съществуване детското заведение неизменно е било базова градина на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас. Участва и в много инициативи, програми и проекти организирани от Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие.