Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект "Европейска гаранция за детето"

 Община Бургас е една от 10 общини включени в реализиране на "Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България", финансиран от Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ. Целта на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги при деца със специални потребности и обучителни затруднения, както и деца от семейства в уязвимо положение.
 
 Дейностите ще се изпълняват в 9 бургаски детски градини, една от които е ДГ "Звездица Зорница". В тях ще бъдат назначени специалисти като ресурсен учител, психолог и логопед, а персоналът в детските градини ще премине обучение за изграждане на приобщаваща образователна среда с развитие на потенциала на всяко дете и специален фокус върху децата със специални нужди.

Проектът е с продължителност от 01.01.2021 до 30.06.2022г.