Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Театър - "Слънчев дар"

   На 4 юли децата от детската граидна се забавляваха с театралната постановка "Слънчев дар", представена от Детски театър - "Златното ключе" град Плевен.