Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект на Уницеф - Сертификат за благодарност

     В края на месец юни детската градина получи сертификат за отлично партньорство и постигнати резултати при изпълнение на дейностите по Пилотен проект "Европейска гаранция за детето". Проектът е насочен към интегрирането на услуги за деца със специални образователни потребности.