Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Информационен сайт - "Асоциация родители"

Уважаеми родители, началото на учебната година обикновено е изпълнено с трепети и вълнения, но също така и с нови предизвикателства. Предлагаме ви един сайт с много ресурси и новини относно обучението на децата, препоръки, наръчници и полезна информация. 

 https://roditeli.org/resources