Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас
Здравна информация, COVID - 19Профил на купувача

Здравна информация, COVID - 19

 

 Уважаеми родители, във връзка с Приложение № 4 към т. 13 от Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020г., (относно Ковид 19)молим всички, които са болни или контактни на болни, да подадат своевременно тази информация към ръководството на детската градина.

Епидемична ситуация: Данни към 29.03.2021г.

Информация относно допълнение на Наредба №5 за предучилищното образование

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища

в условията на COVID-19:  Въпроси и отговори

Насоки за родители (извадка от Правилника за вътрешния ред на детската градина), за работа и намаляване на риска от инфекция в условията на Ковид 19

Декларации:

 

Приложение №1

Приложение №2

 Приложение №3, за придружител

За обучение в електронна среда, дистанционно

Заявление за извинение на отсъствия - Наредба № 5, чл.10. ал.1, 2 и 3

 

Информация при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка: Целева помощ