Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас
Здравна информация, COVID - 19Профил на купувача

Здравна информация, COVID - 19

 

 Уважаеми родители, запознайте се със Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г. (относно Ковид 19) във връзка с въвеждането на временни противоепидемини мерки в детските градини.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19:  Въпроси и отговори

Насоки за родители (извадка от Правилника за вътрешния ред на детската градина), за работа и намаляване на риска от инфекция в условията на Ковид 19

 

Декларации:

 

Приложение №1

Приложение №2

 Приложение №3, за придружител

За обучение в електронна среда, дистанционно

Заявление за извинение на отсъствия - Наредба № 5, чл.10. ал.1, 2 и 3 

/когато сме в червена зона/