Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Мисия и визия

МИСИЯ

 

Цялостната дейност на ДГ "Звездица Зорница" е организирана по посока изграждане на адекватна среда за пълноценна социализация и реалицазия на потенциала на всяко дете.

 

Професионално пространство за игра, познание, общуване и творчество, чрез желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.

 

ВИЗИЯ

 

Детска градина „Звездица Зорница” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

 

Иновативен професионален екип на детската градина, работещо партньорство със семействата на децата за пълноценно обгрижване и образование на всяко дете, съобразно личните им потребности и интереси.