Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Програма "Опазване на околната среда и климатичните промени"

   Програмата има за цел да подобри статуса на околната среда и да намали ефекта от замърсяването.

   Приоритетните области, върху които попада фокусът на програмата са морски води, климат, кръгова икономика и управление на ресурсите.

   Проектът е насочен към прилагане на мерки за подобряване екологичното образование на подрастващите в Бургас и към изграждане на положително отношение към околната среда. Също така създаването на открити класни стаи ще даде възможност за провеждане на обучение в различна среда и по-близък досег до природата.