Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът включва дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи; осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал и допълнително обучение по български език за децата в детската градина.