Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

    Проекта се изпълнява в Община Бургас до края на учебната 2023 - 2024 година.

    Цели на проекта:

  - извозване и интегриране на деца от кв. "Победа" в детски градини на Община Бургас

  - Осигуряване на подкрепяща образователна среда, насърчаваща позитивното взаимодействие между всички участници в образователния процес;