Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект "Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст"

   В рамките на програмата Европейската комисия представя техническа подкрепа за разработването на единна Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст. В нея са включени набор от индикатори и критерии за наблюдение и оценка на качеството на услугите и ще подпомогне самооценката на детските градини и ясли.

   Проектът се осъществява в периода от септември 2020 г. до август 2022 г. Негова цел е да се разработи план за внедряване на рамката, който ще включва препоръки как да се оценява качеството на предоставяните услуги за образование и грижи в ранна детска възраст.