Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект "Готови за училище 2014-2015г." 

 

През тази учебна година детското заведение участва в Проект "Готови за училище 2014-2015г." на Фондация "Тръст за социална алтернатива". 

 

От нашето детско заведение в Проекта бяха включени 3 деца. За успешното участие и сътрудничество детското заведение получи грамота.