Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Заявление за отсъствие на деца от ЗПО

 Уважаеми родители,

приложеното заявление е за периода от 13.11.2020г. до 13.12.2020г.