Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

За подготвителните групи - електронно обучение по здравословни причини

 Уважаеми родители,

 

 Информираме Ви, че във връзка с опазване здравето и живота на децата по указания на МОН, децата с хронични заболявания  за които предучилищното образование е задължително, но присъствието им е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини /самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/ настойници попадат в рискова група за COVID-19/ се дава възможност да се обучават онлайн срещу медицински документ от лекар и попълнена декларация /на място в детската градина/.

 

От Ръководството