Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Театрална постановка - "Златната гъска"

 На 6 юни, децата от детската градина посетиха Държавен куклен театър Бургас и се насладиха на музикално - куклената постановка "Златната гъска" по Братя Грим.