Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

 На 13 ноември, малчуганите от детската градина с интерес наблюдаваха забавната и поучителна куклена пиеса, представена от Държавен куклен театър Бургас. Децата научиха за уличното движение, къде и как се пресича улица.