Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Ситуация по английски език - група "Светулка"

   На 4 май госпожа Димитричка Димитрова проведе една от финалните ситуации по английски език. Темата бе посветена на активностите. Показаните игри бяха насочени към основните двигателни движения и към формиране на умения за взаимопомощ и създаване на приятелски отношения. На края госпожата бе подготвила на всички деца грамота за успешно приключване на обучението по английски език.