Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Съобщение за предприетите мерки

Уважаеми родители, 

В прикачените файлове може да се запознаете с мерките за организиране на дейностите в детскита градина и детската ясла след възстановяване приема на децата.

Също така може да се запознаете с декларацията, която всеки от вас ще попълни при постъпването на детето в детската градина или ясла.