Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Съобщение, относно записването за учебната 2020/2021 година!

                    СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ

във връзка със записването на децата за учебната 2020/2021 г.

 

В условията на извънредното положение в страната, Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща.

от 11.05.2020 до 18.05.2020 г.

Родителите на приетите на първо класиране децадекларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина / ясла.

За целта:

1. Родителят заявява желание за записване в ДГ/ДЯ на телефони: 056/86 57 29         0878 349 035
2. Съобщава личните данни на детето си / трите имена и ЕГН/.
3. Изпраща на електронния адрес на ДГ
попълнена бланка- информационна карта - декларация за записване /сканирана и подписана/.
сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 

След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място представят в ДГ/СДЯ/ППГ  всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.