Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Съобщение, относно социални мерки.

Уважаеми родители,

  Във връзка с извънредното положение в Република България, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, община Бургас изготви пакет от социални мерки, насочен към различни социални групи.

  Една от мерките е подпомагане на семейства, които са с финансови затруднения и са останали без доходи, поради обявеното извънредно положение.

  В тази връзка, молим тези от Вас, които са във финансово затруднение, в срок до 04.05 да се обадят на телефон: 056/86 57 29 и да заявят на длъжностното лице желанието си да получат пакет.