Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Програма за превенция на зрението при ПГ 6 годишните деца

 Уважаеми родители,

От 13 октомври стартира общинска програма за превенция на зрението при децата. От тази програма ще могат да се възползват ПГ 6 годишните деца. За тях ще има безплатни прегледи, които ще се проведат по график и в определен ден. Всеки родител, ако желае, може да се възползва, като попълни формуляр за информирано съгласие и по желание анкета. Допълнителна информация може да получите от учителите в групата на Вашите деца.