Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Програма "Тих режим" - IV групи

    През летните месеци бъдещите първокласници се подготвят за новата си социална роля на ученици, като участват в организираните от детската градина и педагогическите специалисти дейности.

   Някои от тях са: полагане на грижи за биоградинката, йога занимания, творчески дейности по групи - "Сапунени мехурчета", уред за мехурчета, "Музикална Жаба", ден за образователни филми - "Бързи герои. Телефон 112", "Планетата земя" и други.