Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Програма "Активни и здрави"

 В подготвителните групи "Калинка", "Пчеличка" и "Слънце" се проведоха занимания от специалисти в областа на алтернативни физически активности, които са част от Програмата на община Бургас - "Активни и здрави". Инициативата има за цел изграждане на трайни знания и навици за активен и здравословен начин на живот.