Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Посещение на ОУ "Свети Климент Охридски"

    На 5 май бъдещите първокласници посетиха и разгледаха базата - физкултурния салон, библиотеката и класните стаи на основно училище "Свети Климент Охридски". Всеки клас беше подготвил тема за очакваните гости - в единия бе театралното изкуство, в другия наука, а в третия клас изкуства.