Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Полицаи на гости в детската градина

   На 6 октомври децата от четвъртите групи с вълнение посрещнаха служители на ОДМВР - Бургас. Директорът на детското зведение, г-жа София Димитрова, заедно с децата посрещна гостите на откритата площадка по БДП. Малчуганите демонстрираха отлични позанания за безопасно движение по пътищата и научиха от г-жа Цветелина Рандева за особеностите на полицейската униформа. Най-голяма атракция за тях бяха служебните мотори, на които полицаят Ангел Гошев ги качваше  и отговаряше на техните въпроси.