Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

"Пътните знаци - мои приятели" - гр. ПГ5 "Перлички"

 На 28 октомври група "Перлички" показаха своите познания за пътните знаци и умения за безопасно поведение на улицата. За по-голяма нагледност, екипът на групата проведе ситуацията на интерактивната площадка по БДП, в двора на детското заведение. С много емоции бе съпътствана игрово-познавателната част за затвърдяване на новите знания.