Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Обява за заемане на длъжност

    Детското заведение обявява прием на документи за заемане на длъжностите „Ресурсен учител“, „Психолог“, и „Логопед“ на пълен работен ден. Повече информация може да получите в прикачения файл.

С уважение,

ДГ "Звездица Зорница"

Прикачени документи

обява.DOCX