Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

   Детска градина "Звездица Зорница" бе успешно представена на XIII научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка" от Здравка Стоянова и Камелия Данева. Предложените доклади и дискусии бяха насочени към обсъждане на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование, съхраняване и обогатяване на традициите, както и добрите педагогически практики в детските градини.