Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Нашата вкусна био градинка - солидарна акция с родители

  На 28 март родителите на децата от групи - "Слънце", "Калинка", "Дъга", "Пчеличка" и "Русалка" се организираха в една изключително ползотворна и отборна акция за обработване и подготовка на терена във вкусната био градинка.

 С благодарност към тяхната отзивчивост и съдействие в инициативата да осигурим на децата възможност да развиват пълноценно сетивата, интелекта и емоциите си, чрез богатството на личното преживяване сред природата.