Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Информация при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Информацията относно целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка е в прикачения фаил.

Прикачени документи

целева помощ.pdf