Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Хранителна пирамида - четвърти групи

  В седмицата на здравословното хранене, бъдещите първокласници от група "Русалка", "Пингвинче" и "Дъга",  показаха безспорни познания за хранителната пирамида и ползата от разнообразното хранене. По забавен и интересен начин, с подготвените игри и задачи от техните учители, децата демонстрираха положително отношение към хранителните навици и културата на хранене.