Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Група "Русалка" - ситуация по БДП "Светофар"

   Децата от група "Русалка" проведоха открита ситуация по БДП. Малчуганите показаха своите познания за светлините на светофара и значението на  пътните знаци. Заедно със своите родители изиграха играта "Регулировчик".