Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

График за провеждане на родителски срещи 2020г.

 Уважаеми родители,

родителските срещи за учебната 2020-2021 година ще се проведат в Актовата зала на детското заведение от 17:00 часа, при спазването на необходимите мерки за безопасност в следния график:

 

ДЯ група"Гъбка" - 14.09.2020 г.
група "Звездичка" - 15.09.2020 г.
група "Слънце" - 16.09.2020 г.
група "Калинка" - 17.09.2020 г.
група "Пчеличка" - 18.09.2020 г.