Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

"Ден на народните будители" - група "Делфинче"

   По повод празника на народните будители, бъдещите първокласници от група "Делфинче" показаха своята признателност с прекрасно тържество. Пяха песни, рецитираха стихове и назоваваха будители. Малките родолюбци с въодушевление разказваха интересни факти за делата на българските просветители. За награда получиха медальон с лика на народен будител.