Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

III група Перлички

 

Перлички красиви.
Бисерчета мили.
Така наричаме ги всички
и големи и мънички.
А те се групичка деца
най-хубавите на света. 

                 海洋- gif搜索_动图搜索_gif_动图_表情_斗图- 闪萌

УЧИТЕЛИ:

• СИЙКА НИКОЛОВА –  учител

• АСЕН АЛЕКСИЕВ - учител

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ:

• ЗЛАТИНКА СТОЯНОВА