Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

II група Светулка

 

 

Светне там, след миг е тука
после чезне без следа.
Улових я!
На челото ми сега блещука
като мъничка звезда.
Сетихте ли се деца,
че Светулката е тя?

                       Firefly GIFs - Get the best gif on GIFER

УЧИТЕЛКИ:

  • ДОРА КИСЬОВА – старши учител
  • ХРИСТИНА ИВАНОВА -  учител

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ:

  • ВИОЛЕТА ТЕНЕВА